Sabtu, 06 Juli 2013

BERAGAM KONDISI ORANG KAFIR DAN PELAKU MAKSIAT SAAT MENJALANI PROSES DI PADANG MAHSYAR

Filled under:


ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT
Di padang Mahsyar,orang yang meninggalkan atau menunda-nunda shalat akan menemui hisap yang sulit,ia tidak mmemiliki cahaya keselamatan,dikumpulkan bersama fir’aun,Qorun,Haman,dan ubai bin khalaf.(HR Ad-Darimi No.2777)
Sedangkan orang yang meninggalkan shalat berjamaah padahal ia tidak brehalangan maka kelak pda hari kiamat akan merunduk kebawah dan di liputi kehinaan.(QS Al-Qolam[68].42-43)

ORNG YANG TIDAK MENUNAIKAN ZAKAT
Di hari kiamat,orang-orang yang enggan membayar zakat akan mengalami:
-Emas dan perak yang tidak dizakati akan di panaskan dalam neraka jahannam,lalu dibakar dengan dahi mereka,lambung dan punggung mereka
-Harta yang mereka bakhilkan itu akan di kalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat
-bila ia tidak menzakati binatng yang seharusnya di zakati,maka ia akan disungkurkan di atas wajahnya pada sebuah lubang yang luas.kmudian binatang-binatang tadi akan menginjak dengan kukunya dan menanduk dengan tanduknya.
-Nanti hartanya akn diwujudkan dalam bentuk ular ganas yang memiliki dua taring bisa,ular itu melilitnya dan mencabik-cabiknya pada kedua sisi mulutnya.(HR Muslim no.1647,HR Bukhari no 1314)

PARA PEZINA
Para pezina kelak diakhirat akan disiksa di atas api yangmenyala-nyala,berteriak histeris,hisafnya buruk dari kelamin mereka keluar bau yang menyengat dan ghuttah(sungai di neraka yang bersumber dari kemaluan para pelacur)yang kelak di minumkan bagi peminum khamar,kemudian di neraka,ular menyengat para pezina sehingga merasakan pedih sakitnya selama 1000 tahun.lalu terkelupaslah daging-daging nya dan akan mmengalir dari kemaluannya nanah dan darah busuk. (Al-Kabair – Imam Adz-Dzahabi)

PARA PEMABUK
Pecandu minuman keras dan obat-obat yang memabukkanakan menemui hisaf yang berat di padang mahsyar.kedudukannya pada saat itu tak ubahnya orang yang ber buat syirik.Allah akn mencegahnya untuk klasuk syurga ketika melewati shirath,malaiakat zabaniyyah akan menariknya ke sungai khabal,bila terus menerus mabuk maka akan dilelehkan dengan logam dari neraka jahannam. (Al Kabair,Imam Az Dzahabi,HR Ahmad no,2325)

ORANG YANG MEMAKAN HARTA RIBA
Di Padang mahsyar orang yang memakan harta riba akan menemui hisaf yang sangat berat,ia akan dikumpukan dalam keadaan separti orang gila dan kerasukan setan sebagaimana yang dijelaskan dalam firman allah: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila…..…(QS Al-Baqarah [2]:275)

PEMBUNUH ORANG MUKMIN
Para pembunuh seorang mukmin akan mengalami hisab yang berat,azabnya dilipat gandakan pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina ,kemudian dipertemukan dengan yang dibunuh untuk diadili. (Fathul Bari, 12 / 196)

BUNUH DIRI
Besok di akhirat ,orang yang bunuh diri akan dasiksa dengan benda yang ia gunakan untuk membunuh dirinya sendiri. “Barang siapa yang membunuh diirinya dengan benda yang tajam ,maka nanti di jahannam benda itu akan ditusuk-tusuknya ke perutnya dan ia kekal di dalamnya .Barang siapa membunuh dirinya dengan racun,maka nanti di jahannam ia akan memegang racun itu dengan tangan nya lalu menghirupnya dan ia kekal di dalamnya,barang siapa membunh dirinya dangan terjun dari puncak gunungmaka ia nanti ia akan terjun kedalam neraka jahannam dan ia kekel didalamnya.” (HR Bukhari-Muslim)

ORANG YANG DURHAKA KEPADA KEDUA ORANG TUA
Orang ini akan menemui padang mahsyar hisab yang berat,dan Allah tidak sudi melihat wajahnya. (Shahih Al-Jami’ As-Shaghir no. 3071).

0 komentar:

Poskan Komentar